Egmont Kids Media Nordic

Posted byadmin Posted on21. januar 2021 Comments0

Hobby Kryss, Reisekryss, Giganten og Lekende lette kryssord er blader som Bladverket lager for Egmont Kids Media Nordic AS.

Hobby Kryss er norges mest solgte kryssordblad med 20.000 i opplag.

Reisekyss har på lik linje med Hobbykryss eksistert i landets bladhyller i mange år.

Gigantkryss er det største kryssordbladet med sine 122 sider.

Lekende lette kryssord, er som navnet tilsier et kryssordblad med lette oppgaver.

Bladene har varierte temaer etter aktualiteter og sesong. Totalt er det over 40 årlige utgivelser.

Category