Som grafisk designer i over 25 år er jeg fortsatt veldig glad i faget.
Det er utfordrende, interessant – og ikke minst moro. Prosessen det tar å sette seg inn i ulike firmaers fagområder, og være så heldig å få være med på å videreutvikle deres identitet, er spennede. Hvordan er den visuelle profilen bygget opp? Hvilke retningslinjer må følges, og hvor fritt står vi til å skape noe helt nytt? Når det gjelder nyetablerte firmaer må gjerne alt bygges fra bunnen av. Kunden har sine tanker og idéer om hvilke farger, typografi og elementer det er ønskelig å bruke i markedsføringen. I samarbeid finner vi frem til gode løsninger.

Vennlig hilsen Lene