Annonser

I redaksjonell design handler det om sideoppbygning og små detaljer som er viktige for helheten. Mye dreier seg om skrift og lesbarhet, det skal være funksjonelt og tilgjengelig.